חוקר פרטי בהרצליה – חוקרים פרטיים מקצועיים, במחיר זול – התקשר

חוקר פרטי במסגרת ריגול אחר תפקוד הורי...

איך קשור חוקר פרטי לסכסוכי גירושין רבים? הרצליה

תביעות משמורת הן מהלך רגיל כחלק מתהליך פרדה בין בני זוג. למעשה במקרים רבים כאשר בעל ואישה לא מסתדרים ומחליטים על גירושין, מתחיל התהליך להיות מורכב ומסובך במיוחד, כאשר מצויים באמצע ילדים. חייהם של הילדים בכל מקרה יהיו מושפעים מהמצב המתחולל בבית. גם אם הם חוו מול עיניהם מריבות, ויכוחים, אי הסכמות ואולי חלילה גם אלימות, הרי שברגע הגירושין שני ההורים צריכים להתגבר ולדאוג לטובתם. בכל דיני משמורת המוגשים על ידי אחד ההורים או מי מטעמו ברוב המקרים יראה בית המשפט את טובת הילד כעיקרון ראשון ובלעדי בהחלטה הסופית. במסגרת הליך פרדה או גירושים חייבים בבורים להבין, כי הצורך להחזיק בילדים הקטנים המצויים באמצע הדיון ולטפל בהם חייב להיות ענייני ומחושב במיוחד. ההורים חייבים להתגבר על היצרים הסוערים המצויים בעקבות הגירושין, להתמודד עם תסכול הדדי ועם יחסי סלידה או שנאה ולעשות הכול לתועלת הילד ולטובתו. כך, רצוי במסגרת הדיון שמתקיים בבית המשפט על משמרת הילד לשמוע את עמדת הילד ולנסות, ככל האפשר, להתחשב ברצונותיו ובצרכיו הפרטיים. ואולם, כאשר אנו מכירים את עולם הסכסוכים ויודעים שבמקרים רבים לא רק שתהיה היעדר הסכמה בין ההורים, אלא שהם יתחילו לבצע תרגילים משפטיים על מנת למנוע מהצד השני את המשמורת המגיעה לו.

אז כיצד חוקר פרטי יכול לסייע במסגרת ריגול אחר תפקוד הורי? ראשית, החוקר הפרטי מעצם טיבו יערוך מעקב אחרי בן הזוג. כאשר המעקב יתמקד בכל טעות שמבצע בן הזוג ובכל התנהגות שעלולה לגרום לכך שייחשב הורה לא אחראי. כך, לדוגמה אם ההורה נוהג בצורה לא ראויה או מהירה מדיי כשהילדים בתוך הרכב- עלול ההורה האחר להוכיח בבית המשפט כנגד התנהגות הורית. ברור, שכאשר ישנו חשד להתנהגות עבריינית של ממש חלילה יוכל החוקר הפרטי להתחקות אחר ההורה החשוד. במקרה כזה יוכל החוקר לבחון את תפקודו של ההורה כאדם בגיר שמבצע עברות, כגון: שימוש בסמים, פריצות, אלימות. בכך קשור חוקר פרטי לסכסוכי גירושין רבים.