חוקר פרטי בבאר יעקב – חוקרים פרטיים מקצועיים, במחיר זול – התקשר

כיצד שימוש בטכנולוגיה מקדמת ובכלים דיגיטליים מסייעים בעבודת הבילוש? באר יעקב

ולמה לעתים מועמד פוטנציאלי למקום עבודה עובר תהליך של חקירה בטרם הוא התקבל?

חוקר פרטי מעצם תפקידו וצורכי עבודתו צריך לערוך בדיקות מעקב על אנשים, לחקור אירועים בחייהם ולבחון את הרקע שלהם על מנת לחפש רמזים לפשעים שהם עשו. כאשר מדובר בעברות פליליות ייתכן שהחוקר הפרטי יצטרך אף לדווח על העברה הפלילית שחשף לא רק לגוף ששכר את שירותיו באופן אישי- פרטי, אלא גם לרשויות החוק ולדווח להן על פגיעה בחוקי מדינה. כמו כן, על פי הצורך ובשעה המתאימה יופיע החוקר בבית המשפט ויעיד על מה שראה או חשף. לעתים חוקרים פרטיים נשכרים על ידי חברות מסוימות כדי להשלים בדיקה סמויה או כדי לאמת את הרקע של אדם טרום העסקתו. במקרים כאלו מדובר לרוב במקומות עבודה בעלי רגישות אנושית, כספית או ביטחונית שהמועמדים לקבלה לעבודה בהם מוכרחים לעבור סדרת בדיקות להתאמה וכמובן מבחני אישיות וראיונות עם נציגי החברה. ועדיין, לעתים מתעורר חשש או חשד כלפי מי מהמועמדים ואז עוד בטרם העסקתו יצא החוקר הפרטי לעקוב אחריו- כולל אורחות חייו, שגרת היומיום שלו, גילוי קשרי משפחה או חברים וכמובן ניסיון לחשוף האם הוא הסתיר משהו מחייו או מעברו.  במעקבים מהסוג הזה החוקר הפרטי גם ילווה את המועמד לכל מקום שאליו הוא הולך וינסה להבין את כל הצדדים של אישיותו- במיוחד את החסויים והנסתרים שבהם. בנוסף, שימוש בטכנולוגיה מקדמת ובכלים דיגיטליים המסוגלים לבצע פעולות חדשניות יוכל לסייע במקרים רבים לעבודת הבילוש. תכנות מחשבים מתקדמות יכולות לחשוף עובדות מעניינות על מצבים משפטיים, כספיים ואישיים של החשוד. לעתים החוקר הפרטי משתמש אף בטכנולוגיה מתקדמת במיוחד שמסוגלת לשחזר קבצי מחשב, דוא"ל ותכתובת ווטסאפ שנמחקו. כך על ידי חיפוש במאגרי המידע של האדם ניתן להכיר אותו טוב יותר. למעשה החוקר הפרטי משמש מעין עיניים סמויות ולא נראות כדי למצוא פרטים סמויים או כאלו שהמועמד בחר להעלים, לתעד את פעילותם ובכל לחשוף את מהימנותו לצורך קבלתו לעבודה.