פיצה בנתיבות – פיצה לכל יעד נתיבות , במחיר זול – התקשר