פיצה בכורזין גבעתיים – פיצה לכל יעד כורזין גבעתיים , במחיר זול – התקשר