פיצה בכוכב יאיר – פיצה לכל יעד כוכב יאיר , במחיר זול – התקשר