משכנתאות בנתיבות – משכנתא לכל נכס ומטרה נתיבות , תנאים משתלמים – התקשר