משכנתאות באם המושבות – משכנתא לכל נכס ומטרה אם המושבות , תנאים משתלמים – התקשר