משכנתאות באלעד – משכנתא לכל נכס ומטרה אלעד , תנאים משתלמים – התקשר