משכנתאות בדימונה – משכנתא לכל נכס ומטרה דימונה , תנאים משתלמים – התקשר